Gümüş – parlayan değerli maden

Gümüş elementlerin peryodik sisteminde 47. elementtir. Kimyasal sembolü Ag, Argentum adından türetilmiştir. Gümüş çok yumuşak ve altından sonra en çok genleşen metaldir. Tarihte gümüş kullanımı binlerce yıl geriye gitmektedir.

İnsanlar göreceli olarak çok eskilerde gümüş işlemeye başlamışlardır. Gümüş, bakır ve altından sonra insanlar tarafından işlenen en önemli metaldir. Bu değerli maden Asurlular‘dan Yunanlılar‘a, Romalılar‘dan Mısırlılar‘a kadar sadece kullanım için değil, aynı zamanda süs için de işlenmiştir. Bu metali aynı zamanda ay metali olarak adlandıran Mısırlılar dikili taşlarının uçlarını bir gümüş ve altın karışımıyla süslemişlerdir.(Elektrum) Roma imparatoru Caligula gücünü ve zenginliğini gösterebilmek için Sirk’e 124.000 libre gümüşten oluşan bir araba çıkartmıştır. Zaman zaman gümüşün ekonomik önemi o kadar fazlaydı ki, altından bile değerliydi.

Gümüş özellikle bakır, çinko ve kurşun çıkarımında yan ürün olarak ortaya çıkar. Buna ek olarak belirli bir oranı demir cevheri kazanımından elde edilir.

Siyanid çözeltisi sürecinde yaklaşık %95’lik ham gümüş elde edilir. Bu saf gümüş öncelikle külçe, tabaka ve tel şeklinde piyasaya sürülür.

» Gümüs ürünlerimiz için tıklayin!

Arz ve Talep

Gümüşün korozyona dayanıklı ve yüksek ölçüde iletken olması sebebiyle metal işleyen endüstri gümüş piyasasındaki en çok rağbet alandır. Ancak para şeklinde ödeme aracı olarak da gümüşün konum değeri yüksektir. VM Goup’un tahminlerine göre 2008 yılında gümüş piyasasında arz ve talep taraflarının durumu şöyleydi:

%26 oranıyla mücevher endüstrisi en büyük gümüş alıcısıdır. Bunu hemen %22’lik bir taleple elektronik alandaki kullanım takip eder. Burada gümüş kendine has özellikleri nedeniyle çok talep edilmektedir. Foto edüstrisi ise ihtiyacın yüzde 15’ini oluşturur. Ancak burada özellikle dijital fotoğrafçılığın ilerlemesinden dolayı yıllardan beri bir gerileme görülmektedir. Yine de bu gerileme ETF’ler şeklindeki yatırım endüstrisinin gittikçe artan ihtiyaçlarıyla karşılanmaktadır. Son yıllarda borsada alım satımı yapılan fonlar toplam talebin %12’lik bir payıyla dikkate değer bir piyasa katılımcısı durumuna geçmiştir. Diğer kullanımlar arasında su arıtma ve güneş enerjisi tekniği gibi yeni teknolojiler ağır basmaktadır. Biri 855 ton, diğeri 557 tonla şu ana kadar büyük talep edenler arasında sayılmamakla birlikte son yılların artış oranları dikkate değerdir. 2003 yılında su arıtma teknolojisinin payına sadece 529 ton düşüyordu. Güneş pillerindeki kullanım ise sadece 140 tondu.

Gümüş çıkaran en önemli ülkeler Orta ve Güney Amerika’da bulunmaktadır. 2008 yılında yaklaşık 118,3 milyon ons And Dağları devleti Peru’dan gelmiştir. 2. Sırada yer alan Meksika 104,2 milyon ons daha çıkarmaktadır. Gümüş çıkaran en önemli Avrupa ülkesi ise 38,9 milyon onsla Polonya’dır. Bu şekilde Almanya’nın doğusundaki komşu ülke dünya sıralamasında altıncı sıradadır.

Yatırım olarak gümüş

Yukarıda anılan bütün endüstriyel alanların yanında şüphesiz yatırım sektörü de büyük bir rol oynamaktadır. Gümüş halk dilinde haksız olarak “küçük adamın altını” olarak da tanımlanır. Büyük kurumsal yatırımcılar da bunu çoktan anlamış ve gümüş piyasasındaki angajmanlarıyla ilgili yatırım stratejilerini tamamlamışlardır. Bu yönden endüstrideki kullanım önemli bir faktörü yansıtır ve gümüşü altınla karşılaştırıldığında daha başka bir parlaklıkta ortaya çıkarır. Altının endüstride önemli kullanım alanları göreceli olarak azdır. Buna karşın yerine geçecek rakip metal olmayan gümüş ise en çok kullanılan metallerden biridir. Bu konumdan dolayı gümüşe olan talep için daha geniş bir temel oluşmuştur. Gümüş para ve madalyalara yapılan fiziki yatırımlar da gittikçe beğeni kazanmaktadır. Ayrıca 2008 yılında bu alanda ekonomik ve finansal kriz ve ABD yatırım bankası Lehman Brothers çökmesi sırasında bir talep sıçraması daha gözlemlenmektedir.

Ödeme ve rezerv aracı olarak gümüş

Gümüş daha M.Ö. 475 yılında Çin’de ödeme aracı olarak kullanılıyordu. Hem de birçok kimsenin bilmediği gibi altın standartı getirilmeden çok daha önceleri gümüş standardı adı verilen bir standart vardı. Gümüş yüzyıllar boyu insanların günlük ihtiyaçlarını karşılamaları için tercih edilen ödeme aracıydı. Devletlerin çoğu elinde tedavülde olan kağıt paraların karşılığında %100 oranında gümüş tutmuş ve para basımında büyük miktarda gümüş kullanılmıştır. Bakırın ağır, altının ise nadir olmasından dolayı bu beyaz maden 19yy. sonuna kadar öne çıkan ödeme ve rezerv aracı olmuştur. Almanya’da ise yaklaşık 800 yılından 1871’e kadar- yani 1000 yıldan fazla bir süre gümüş standardı mevcut olmuştur.

1819 yılında Büyük Britanya ilk devletlerden biri olarak altın standardına geçmiştir. Bunun devamında gümüş yavaş yavaş para politikasındaki stratejik yerini yitirmiştir.

Gümüş fiyatı nasıl oluşur?

Değerli metal gümüş de adil fiyatını arz ve talep aracılığıyla bulmaktadır. Değerli madenlerin fiyatları hergün dünyanın finans piyasalarında belirlenmektedir. Geçmişte hisse senetleriyle hammadde tahvilleri arasında negatif bir ilişki kanıtlanmıştır Hisse senedi piyasalarının güçlü olduğu zamanlarda hammadde fiyatları düşmüştür. Ancak huzursuz zamanlarda ve çalkantılı hisse senedi piyasaları sırasında yatırımcılar değerli metaller gibi reel değerlere giden yolu aramışlardır.

Gümüş fiyatı Londra’daki serbest piyasada belirlenir. (London Bullion Market) Gümüş fiyatı yüzyıllardır burada belirlenmektedir. (Buna fixing denir) Gümüş ticaretinin yapıldığı en önemli yerler Londra, Zürih, Hongkong ve New York’tur. Aynı şekilde dünyanın en büyük değerli metal borsası olan COMEX ve New York Mercantile Exchange (NYMEX) önemli borsalardır.

Gümüş fiyatını çok çeşitli faktörler etkiler:

 • Amerikan Dolarının güncel kuru (çünkü gümüş ticareti ABD dolarıyla yapılır)
 • Gümüşün yan ürün olarak çıktığı metallerin fiyat gelişimi ve çıkarım kotaları
 • Arz & Talep
 • Dünya ekonomisinin dönemleri
 • Politik huzursuzluklar
 • Altın fiyatının gelişimi (çünkü gümüş de parasal özelliklere sahiptir ve alternatif olarak görülür)
 • Dünya çapında mevcut stoklar
Bunları biliyor muydunuz...
 • Sterling gümüşü saf gümüş değildir. Saf gümüş, örneğin çatal-kaşık-bıçak veya mücevher olarak kullanmak için çok yumuşaktır. Bu nedenle bakırla karıştırılır. Oran: 92,5% gümüş, 7,5% bakır.
 • Gümüş bütün elementler içinde en yüksek elektrik ve termik iletim gücüne sahiptir.
 • Bu dünyadaki en az ondört dilde gümüş ve para kelimeleri aynıdır.
 • Küçük bir gümüş kırıntısı dövülerek dümdüz edildiğinde kağıttan 150 kat daha incedir.
 • Gümüş de altın gibi çok yumuşak bir değerli madendir. Sadece bir ons gümüşle 2.438m uzunluğunda bir tel üretilebilir.
 • Gümüş incilde de anılmaktadır.
 • Her bir otomobilin üretiminde en az bir ons gümüş kullanılmıştır.
 • Haksız da olsa gümüş “küçük adamın altını” olarak tanımlanmaktadır.
 • Milton Friedman : “Tarihte en önemli parasal metal altın değil, gümüştür” diye yazmıştır.
Icon Shop
Metal mağazası
Yatırımınız bu kadar hızlı ve güvenilir oldu.