fiziki değerli metal için 10 neden

1) Enflasyondan korunmak için altın – Siyaset ve merkez bankaları son yıllarda dünyadaki ekonomik kriz yüzünden faizleri büyük ölçüde düşürdüler, konjonktür programlarıyla piyasaya para sürdüler ve finans kurumları için kurtarma tedbirleri sundular. Birçok piyasa katılımcısı gelecekte bu paranın piyasadan nasıl tekrar geri çekilebileceği sorusunu sormaktadır. Aksi taktirde yükselen bir konjonktürde yüksek bir enflasyon tehlikesi mevcuttur. Ancak aynı zamanda ekonomi de o ana kadar yeniden canlanmadığı için güçlü müdahaleler ekonominin canlanması ümitlerini yeniden yıkacaktır. Buna göre hükümetler ve merkez bankaları çok dikkatli olarak karşı tedbirlere başvuracaktır. Şu sıralar geçen yüzyılın 20’li yıllarında olduğu gibi bir hiper enflasyon mümkün görünmese de altın, artan para değer kaybından (enflasyon) korunma olarak kabul edilmektedir.

2) Altın üretiminin zirveye ulaşması – “Petrol üretiminin zirveye ulaşması”tartışmasının yanı sıra gittikçe artan ölçülerde altın çıkarımında zirveye ulaşıldığı da tartışılmaktadır. Aslında 2005 yılından beri ilk kez 2009’da üretim artışı olmuştur, ancak yeni ve verimli kaynaklar bulmak gittikçe zorlaşmaktadır. Petrolde (petrol kumu) olduğu gibi firmalar şimdi eski, aslında kapanmış madenleri yeni teknolojilerle yeniden işletmeye çalışmaktadırlar. Bu şekilde arta kalan madenler çıkarılmaya çalışılmaktadır.

3) Artan çıkarım giderleri – Kolaylıkla çıkarım yapılan değerli metal kaynakları gittikçe azalmaktadır. Mevcut madenlerin verimli çalıştırılmaları için daima yeni teknolojiler gereklidir. Maden çıkarımı gittikçe enerji yoğunluklu, karmaşık ve pahalı hale gelmektedir. Doksanlı yıllarda ise değerli madenlerin fiyatlarının düşük olması nedeniyle yeni teknolojilere, alt yapı ve uzmanlara yatırım yapma fırsatı kaçırılmıştır. Bundan dolayı bir ons altını çıkarmak için gerekli olan bedel sürekli olarak artmaktadır. 2009 yılı sonunda bu bedel ons başına 600 Amerikan Doları üzerine çıkmıştır. Altın fiyatının mutlaka “doğal bir alt sınır”ından söz edilemese de değerli metallerin kar getirecek şekilde elde edilmesinin bedelinin gittikçe daha hızlı arttığı görülmektedir.

4) Kriz zamanlarında sığınılacak bir liman olan altın – Özellikle belirsizlik ve ekonomik kriz zamanlarında taşınmazlar ve altın gibi geçmişte kalan istikrarlı değerler yine hatırlanmaktadır. Kriz henüz atlatılmadığı için yatırımcıların güvenlik gereksinimleri ön planda olmaya devam edecektir. Ekonomik krizin yanı sıra Yunanistan’daki devlet finansmanı, Euro’nun güvenli olmayan geleceği veya ABD’nin borç meblağsının artması gibi başka konular da değerli metallere daha fazla yatırım yapılmasına yol açacaktır.

5) Resmi ödeme aracı altın paralar – Devlet tarafından karşılanan kağıt ve metal paralara karşın altın paraların özelliği sadece resmi ödeme aracı olmaları değil, aynı zamanda metal değerlerini de yansıtmalarıdır. Bu bakımdan altın paralar sadece bir devletin verdiği sözlere bağlı değildir.

6) Altına olan istikrarlı talep tarafı – Özel şahıslar tarafından gelen ve muazzam şekilde artan talebin yanı sıra büyük kurumlar da yatırım tutumlarını değiştirmişlerdir. Büyük merkez bankaları, özellikle gelişmekte olan piyasalardan gelenler arz tarafından talep tarafına geçmektedirler. Bunların öncelikli hedefleri döviz rezervlerini ve gelecekte cari işlemler fazlalığını güvence altına almaktır.

7) “Güvenceli“ değerli kağıtlar aracılığıyla yeni talep – Doğrudan doğruya değerli metallere yapılan yatırım imkanının yanı sıra direkt olarak fiziki metallerle tevdi edilen ve gittikçe artan bir talep de vardır. Bu cins ETF’ler ve ETC’ler son yıllarda talep tarafında büyük ölçüde bir yükselmeye yol açan rekor akımlar görmüştür.

8) Arzın azalması – Değerli metallerde, özellikle altında arz tarafı gittikçe küçülmektedir. Her şeyden önce büyük kurumlar yatırımlarını ellerinde tutmakta ya da talep tarafına geçmektedirler. Satışların sayısı yıllardan beri azalmaktadır. Gelecek yıllar için de para kurumları satış tutumlarını azaltacaklarını bildirmektedir.

9) Değerli metaller endüstride hala talep edilmekte – Beyaz metaller bugün birçok endüstrinin ayrılmaz bir parçasıdır. Kullanım alanları öncelikle araç katalizatörleri, elektronik, sağlık tekknolojisi ve kimya endüstrisidir. Bunlar mücevher endüstrisinin yanında en güçlü kullanıcılardır. Her ne kadar çeşitli endüstrilerde yeni teknolojiler tüketimi azaltsa da (elektrik ve batarya gücüyle hareket eden araçlarda katalizatör gerekli değildir) yenilenen enerjilerle “Geleceğin tüketicileri değerli metal kullanıcıları olarak hazır durmaktadırlar.

10) Positif makro veriler – Dünya nüfusu önümüzdeki yıllarda da artmaya devam edecektir. Öncelikle gelişmekte olan piyasalarda refah seviyesi artacaktır. Çok daha geniş bir halk tabakasında yeni ihtiyaçlar uyandırılacaktır. Milyonlarca insan yeni talepler üretecektir. Talebin en çok artacağının hesaba katılması gereken alanlar sağlık, elektronik, mobilite ve temel ihtiyaçlardır. (yiyecek, su). Burada da bir çok teknolojinin beyaz metallere gereksinimi olmasından dolayı talep artacaktır. Buna ek olarak büyük çapta, erişilmiş refah seviyesini güvence altına alma gereksinimi ortaya çıkacaktır. Bu amaçla altın istekler listesinin en tepesinde duracaktır.

Icon Shop
Metal mağazası
Yatırımınız bu kadar hızlı ve güvenilir oldu.